top of page

הכר את תלמידך

ספר העוסק בהכרת התלמיד בדרך בלתי פורמלית בתחומים אלה: גופני, רגשי, חברתי, מוסרי ושכלי. המחבר מציע שיטות בליווי סיפורים, איורים, מובאות מארון הספרים היהודי ורקע תאורטי. מומלץ לכל המתעניינים והעוסקים בחינוך.

 

הוצאת רכס, 2001

40ש"ח

bottom of page