top of page

טיסה 440

ההתרחשויות בטיסה תל אביב-ניו יורק מרתקות ומפתיעות. הנוסעים מתנהגים בצורות שונות המעידות על אופיים. בעלילה משולבים ויכוחים בין שני טיפוסים, חילוני ודתי, בנושאים שונים: חברתיים, אמוניים, ומקצועיים. הי-טק וסטארט-אפ "חוגגים" ברומן המלא מתח פרי דמיונו העשיר של המחבר

 

הוצאת המחבר, תשע"ח, 2017

40ש"ח

bottom of page