top of page

כטוב בעיני

cover_As Isee_big-page-001.jpg

 

סיפורו של מי שהיה מורה ומחנך מוערך, שליח ישראל בחו"ל מטעם הסכונות היהודית ומפקח על החינוך המיוחד מטעם משרד החינוך, מוכיח שרוח האדם ואמונתו גדולה מכל מגבלה פיזית.

זוהי לא רק אוטוביוגרפיה מרתקת: סיפורו של מלמד-כהן נוסך עידוד רב על כל מי שמתמודד עם קשיים ודרך שנראית חסרת מוצא, ומלמד שיעורי חיים.

הוצאת מלמד, תשע"ט, 2019

40ש"ח

bottom of page