top of page

עיניים בתנ"ך

כל הציורים מבוססים על פסוקים מן המקרא, החל מאדם וחוה עד אסתר המלכה. שלושים ושלושה ציורים בסגנונות שונים המוכיחים את עוצמת רוח האדם.

 

הוצאת המחבר, תשס"ח, 2008

70ש"ח

bottom of page