top of page

הפטרת השבוע - רעיונות חינוכיים

ספר ייחודי הכולל הפטרה של כל פרשה, הרקע שלה, הקשר שלה לפרשה, רעיון חינוכי, וביבליוגרפיה עשירה. הספר מנוסח בשפה ברורה. הוא המשך והשלמה לספר פרשת השבוע – רעיונות חינוכיים.

 

הוצאת המחבר, תשס"ז, 2007

30ש"ח

bottom of page