top of page

חינוך | התקשורת ופרשת קורח

אמצעי התקשורת משתמשים לעיתים קרובות באמצעים שונים כדי לעצב את אורח החיים והחשיבה של הצופים, המאזינים והקוראים. לעיתים השיטות אינן הגונות מן הבחינה המוסרית. אנשי המדיה נעזרים לעיתים בטכניקות שונות כדי להפעיל את השפעתם על האוכלוסיה. ננסה להציג כמה אמצעים שבהם משתמשת התקשורת המתיימרת 'להשתלט' על התושבים מחד, ושואפת לנגח ולבטל את כל המתנגדים לדעותיה.

  1. אלימינציה - סינון, בידוד, הפרדה וניפוי מידע. ע"י הבלטת אינפורמציה מסויימת והסלמת אינפורמציה אחרת מצליחה המדיה להסיט את הדעת לכיוון האינטרסנטי שלה. התקשורת משקפת, איפוא, לא את התמונה הכוללת והמאוזנת, אלא את התופעות אותן היא רוצה לפתח ולנפח.

  2. אבסורדום - טכניקה הגורמת להונאת המאזין לרדיו, הקורא בעיתון או הצופה בטלויזיה,  היא הבאת דברים לקיצוניות בלתי מציאותית. צירוף מקרים בלתי אפשרי או הגזמה בהצגת דמויות, אירועים או השקפות, עשויה להטות את תודעת הציבור, שהרי התקשורת הכתובה, השמיעתית או החזותית תמיד צודקת…

  3. סרקזם - הומור, ציניות וגישה מקאברית גורמים לעיוות בהצגת המציאות. המשתמשים בדרך זו מבקשים להעמיד את מתנגדיהם באור קריקטוריסטי ולהשיג בכך את אהדת צרכני התקשורת. הכפשת הזולת היא שיטה נלוזה אך מקובלת.

  4. איום - כאשר המדיה רוצה להשפיע על הקליינטים שלה היא משתמשת לעיתים בהפחדה. תיאורים מבעיתים, תחזיות מרתיעות וצפי מאיים גורמים לאדם לשנות את דעתו לטובת המסר הסמוי או הגלוי שהמדיה משדרת. הדברים נכונים לא רק בשידורי התעמולה הפוליטיים לקראת בחירות אלא גם בנושאים חברתיים, דתיים ומוסריים השנויים במחלוקת.

  5. שקרים 'קטנים' - לא פעם מובלעים בתוך האינפורמציה שקרים ואי אמיתות שמטרתם להסיח את דעתו של הצרכן ולנווט אותו בכך לכיוון הרצוי לתקשורת. העמדת דברים באופן דו משמעי אף היא מובילה להפנמת השקר כאמת. כמובן שהכותרות והכתבות מנוסחות כך שהכתבים מכסים עצמם באיצטלה של הגנה כנגד תביעות משפטיות. בנתיים הצופים יבלעו את הפתיון ולכך תוכיח שאחותך……

 

 

מהיכן למדה התקשורת את השיטות הללו? מפרשת קורח. הכיצד?

bottom of page