top of page

קוצ'יק

סיפור חייו של קוצ'יק - הוא הרב יעקב מלמד כהן. בתקופת בחרותו בשנות ה-30 של המאה ה-20 הספר כתוב בלשון מיוחדת ובסגנון השאוב ממקורות היהדות.

חמש אהבות היו לקוצ'יק: אהבת קידמה, אהבת תל-אביב, אהבת רחל,  אהבת חינוך ואהבת ארץ-ישראל. בספר שזורים מאורעות אישיים עם אירועים בארץ ובעולם. המחבר הוא בנו של קוצ'יק.

 

הוצאת המחבר ה'תשע"ד 2014

40ש"ח

bottom of page