top of page

לסדר

פסוקים מפרשת השבוע המתאימים לכל אירוע. חידוש המנהג העתיק לציון פסוק מפרשת השבוע או מן ההפטרה על גבי מכתבים, מתנות, הזמנות ובאירועים שונים.

 

הוצאת ראובן מס, תשס"ד, 2003

50ש"ח

bottom of page