top of page

על זכרון ירושלים

מסעותיו של השליח חסיד חב"ד, ר' שניאור זלמן ב"ר מנחם מנדל, לארצות רבות בעולם באמצע המאה ה-19. מטרת שליחותו הייתה לאסוף תרומות להקמת בתי הכנסת של חב"ד בירושלים ובחברון. מסעותיו לבבל, להודו, לאירופה ופגישתו עם המלכה ויקטוריה, מעוררים התפעלות. הספר האלבומי מלווה במפות, בתעודות, בתמונות, באיורים ועוד.

 

הוצאת המחבר, תשע"ב, 2011

70ש"ח

bottom of page