top of page

פעם אחת

סיפורים קצרים ממסכת חייו של המחבר, תיאורים, אפיזודות וקוריוזים מן העולם הגדול, מן המדינה ומירושלים. הסגנון פשוט ושווה לכל נפש, מלווה באיורים של שי צ'רקה. הנאה מרובה לקורא.

 

הוצאת ספריית בית-אל, תשס"ד, 2004

50ש"ח

bottom of page