top of page

שחור בלבנה

רומן על אהבה בתנועת נוער בין סעדיה התימני לצפורה האשכנזיה. כיצד התיחסו משפחותיהם וחבריהם לאהבה זו.

 

הוצאת המחבר, תשע"ו, 2016

60ש"ח

bottom of page