top of page

נשים בתנ"ך - היבט מוסרי ואמנותי

בספר זה שני חלקים. בחלק הראשון אסופה של מדרשים ופרושים על חמש נשים מן המקרא: חוה, שרה, רבקה, רחל, אביגיל. המחבר מפגיש ומנגיש את הגישות השונות והמנוגדות לגבי התנהגותן המוסרית של נשים אלו, בחלק השני מובאים מדרשים על עשר נשים נוספות בצרוף שירים, מאמרים ועוד... הספר מעוטר בציורי הנשים בשחור לבן וזהב. הספר נכתב בתנועת עיני המחבר המשותק.

 

הוצאת המחבר, תשע"ד, 2013

70ש"ח

bottom of page