top of page

יהי

ספרי שירים, עדות חיה לניצחון הרוח על הגוף. השירים נכתבו על ידי המחבר באמצעות תנועת העיניים על גבי מקלדת וירטואלית, בעודו משותק ומרותק לכסא גלגלים. מרגשים ומעוררים מחשבה.

 

הוצאת המחבר, תשס"ז, 2007

30ש"ח

bottom of page